31-10-2011
 

Rubitv.cat us ofereix el document d'acord de govern entre PSC i ERC

Socialistes i Republicans van signar el pacte dissabte a l'Ajuntament

Aquest dissabte, el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana han signat al Saló de Plens de l'Ajuntament un pacte de govern en minoria fins al 2015 (veure notícia). Rubitv.cat us ofereix el document íntegre que recull les bases d'acord signades per socialistes i republicans:

1. Preàmbul

Rubí necessita un govern estable que tiri endavant la ciutat en un moment econòmic crític que fa que la preocupació prioritària de la ciutadania sigui l'ocupació i l'estat del benestar. El govern d'una ciutat no és l'únic responsable d'assumir la recuperació econòmica, però, com a administració més propera, la seva solidesa és un element més que pot generar confiança tant a la ciutadania com als motors econòmics de la ciutat. És responsabilitat de les administracions cimentar la cohesió social i és per això que un govern estable ha d'establir com a repte evitar que la depressió econòmica faci que es criminalitzi a una part de la societat.

La responsabilitat política històrica del Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, en el govern de la ciutat (2003-07 i 2007-11), ens avalen davant la ciutadania que va dipositar la seva confiança en els projectes polítics d'ambdues formacions. Aquest document pretén ésser la guia per a la consecució dels objectius fixats en els respectius programes electorals i que han de conciliar-se en un únic document que serà el full de ruta del govern municipal en els propers 4 anys.

La confiança mútua, l'esforç de comunicació, la proximitat a la ciutadania, l'austeritat i la gestió eficaç, així com el compromís de ciutat, entre d'altres, volen ser les claus per dur a terme un acord que es produeix apel·lant el paper responsable dels dos partits.

El present document estableix les bases de l'acord de govern 2011-2015, definint en el mateix els eixos programàtics sobre els que giraran els temes de ciutat més importants i que centrem en l'economia, la cohesió social i el territori.

2. Prioritats de mandat 

2.1. Economia

L'actual situació de crisi econòmica mundial fa que les administracions vegin disminuïts els  seus ingressos i, per tant, hagin també de disminuir despeses, sempre partint de la premisa que volem mantenir la qualitat dels serveis que s'ofereixen a la ciutadania. Ens situem en un panorama d'austeritat i retall de la despesa que ens farà replantejar les accions a dur a terme. Un pla de reactivació econòmica que incorpori l'ADES, el pla de mesures d'acompanyament a la crisi i el pla de racionalització, estalvi i eficiència, tots tres aprovats en el decurs del mandat anterior, i que han de confluir en un únic marc que ens posicioni preferentment a nivell econòmic.

L'administració local, com a administració més propera al ciutadà, ha de ser motor econòmic i facilitador de la implantació d'empreses i comerços, per tal que aquestes generin dinamisme econòmic a la ciutat.

2.2. Cohesió social

La nostra ciutat s'ha caracteritzat per la pau social i l'absència de conflictivitat ciutadana. Les dificultats econòmiques poden provocar problemes de convivència per la competència d'uns recursos, sempre limitats, davant de necessitats que es manifesten de forma il·limitada. Un govern municipal estable i sòlid pot ajudar a mantenir la bona convivència.

Recuperar la dimensió de drets i deures, en el mateix nivell, esdevé absolutament necessari per aconseguir la pau social que volem. Tanmateix, el treball de proximitat ha de ser la dimensió comuna de les accions que es desenvolupin i que tinguin l'objectiu general de garantir la cohesió social.  Una cohesió en la qual el paper de la immersió identitària és garantia d'igualtat d'oportunitats.

2.3. Territori

Defensarem el model de ciutat que va definir el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i que es va aprovar provisionalment el juny de 2010, treballant per fer possible la seva aprovació definitiva amb un ampli consens, seguint la mateixa voluntat que en les aprovacions precedents.

Compartim el model territorial i entenem que ambdues formacions podem treballar per millorar les condicions de vida i la qualitat de la nostra ciutadania. La cohesió urbana, la millora intra i intermunicipal de les connexions viaries, la protecció dels corredors ecològics, el recolzament al teixit industrial i una aposta clara per la contenció urbana són els eixos que volem defensar aquest equip de govern.

El manteniment de l'espai públic ha de ser, tant per al PSC com per a ERC, una preocupació permanent. La bona gestió a carrers i places durant les dues anteriors mandats han possibilitat que els ciutadans gaudeixin d'un espai públic net, dinàmic, funcional i de qualitat i hem de fer l'esforç de continuar i millorar aquest espai públic  per que sigui un punt de referència, un lloc de trobada de veïns grans i petits, d'aquí i d'allà. En definitiva un espai on tothom s'hi trobi còmode i  pugui passejar, gaudir, jugar, llegir, pensar, comprar i viure a Rubí.

El compromís de totes dues formacions cap a un espai públic de qualitat amb un manteniment sostenible és palpable des de fa ja molt de temps. En temps de crisi econòmica el que cal és augmentar la eficàcia i la eficiència en els recursos que l'administració aboca en aquest àmbit per tal d'arribar a fer més amb els recursos que tenim i intentar que no disminueixi la percepció de qualitat.

3. PAM

El Pla d'Acció Municipal, ha de suposar el full de ruta compartit i el document on es recolliran les actuacions d'aquest document així com els compromisos que se signen en aquest document de bases per a l'acord de govern.

4. Els 10 Compromisos de Govern

4.1. Compromís de sostenibilitat:

Donar compliment amb els recursos existents al Pacte d'Alcaldes per la reducció de l'emissió de CO2 a l'atmosfera i apostar fermament per fer del nostre teixit industrial un referent en eficàcia i eficiència energètica, així com en energies renovables.

L'illa de vianants ha estat un projecte clau per reduir el trànsit rodat pel centre de la ciutat. En una segona fase del projecte és necessari estudiar la viabilitat i alternatives del pas de l'autobús per l'illa, per tal d'augmentar la seguretat i l'espai que es destina exclusivament als vianants, però sempre donant alternatives raonables als usuaris del transport públic.

Es dotarà, a més, d'imatge de conjunt de les diferents zones en que actualment hi ha illa de vianants, per tal que aquest sigui un espai continuat.

4.2. Compromís de ciutat:

Treballarem conjuntament per aconseguir que l'Hospital Vicente Ferrer sigui una realitat aquest mandat. Seguirem reclamant la ubicació d'aquest centre sanitari de referència a la nostra ciutat.

Els mitjans audiovisuals públics de la nostra ciutat, i en especial Ràdio Rubí, han de ser un referent informatiu a Rubí. Per aquest motiu la reflexió sobre el model, així com la tendència a la reconversió en un mitjà multiplataforma serà un dels elements claus per tal de poder continuar gaudint de la qualitat i professionalitat dels nostres mitjans públics.

L'espai del Rubí + D ha de ser una de les claus d'aquest mandat. La seva urbanització, en el que s'inclouran diferents usos, entre els quals el comercial i el de l'oci, seran prioritaris per aquest equip de govern. El treball conjunt entre la iniciativa pública i la privada serà indispensable per poder fer realitat una de les majors demandes dels rubinencs i rubinenques.

El Reglament Orgànic Municipal, i el Reglament d'Ús de la Llengua, estableix que el català serà la llengua vehicular de l'Ajuntament, pel que totes les comunicacions internes i externes hauran d'estar redactades en català, sense perjudici d'altres llengües en les que es cregui necessari fer arribar la informació.

4.3. Compromís amb la educació:

Treballarem, des de l'actual model d'immersió lingüística del sistema educatiu a Catalunya, per aconseguir el màxim de recursos pels escolars de Rubí i per aprofundir en un sentiment de pertinença i estimació envers la ciutat, d'integració social, igualtat d'oportunitats i de drets i de desenvolupament dels valors personals.

Així mateix, intentarem fer front, conjuntament amb la comunitat educativa, a les disminucions d'aportacions econòmiques per part d'administracions superiors, amb l'objectiu de garantir i preservar el sistema d'educació infantil de les escoles de la ciutat, des de les escoles bressol fins als ensenyaments artístics, passant per tota la resta de cicles i ensenyaments.

Els equipaments pendents de construcció, així com els que s'han de rehabilitar per garantir-ne el bon funcionament, seran un objectiu prioritari d'aquest govern a l'hora de reivindicar-ne el compliment de l'acord a altres administracions superiors.

4.4. Compromís amb l'empresa:

El teixit empresarial de Rubí és un dels seus valors més preuats. Li continuarem donant suport i assessorament, sobretot a les petites i mitjanes empreses, creant entre d'altres mecanismes la finestreta única empresarial que ha de facilitar tràmits i processos.

Així mateix, es farà, conjuntament amb els agents econòmics implicats, millores als polígons industrials, promovent les instalacions i millores de la xarxa de telecomunicacions per tal d'augmentar la qualitat i la competitivitat del nostre sector industrial.

Rubí ha de liderar el CIT, Triangle d'Innovació de Catalunya,  que juntament amb Cerdanyola i Sant Cugat conformen un espai geogràfic i econòmic excepcional fonamental per les oportunitats de creixement empresarial a un gran parc empresarial.

El talent, la innovació i la producció amb valor afegit seran clau en el futur industrial de la nostra ciutat. Per aquest motiu es destinarà un esforç especial a la recerca i ajuda a emprenedors i empreses innovadores i puntures que, des del compromís amb la ciutat, vulguin instal·lar-s'hi per fer-hi la seva tasca.

En aquest sentit convertirem Rubí en referent pel que fa a activitat econòmica relacionada amb les energies renovables i eficiència energètica, afavorint la implantació d'empreses relacionades amb el sector a través del projecta Rubí Brilla, amb la nova infraestructura de Can Serra com a referència.

4.5. Compromís amb el comerç:

El comerç dóna vida a la ciutat i aquest govern creu en ell. Per tant apostem per continuar oferint-li assessorament comercial, dinamització, promoció, facilitats d'implantació i un entorn on es pugui desenvolupar en la seva totalitat.

El comerç del centre de la ciutat, però també el dels barris, ha de continuar sent un puntal de l'economia rubinenca, així com un dels agents cohesionadors més importants de la ciutat.

El Mercat i el Mercadal són claus en el teixit comercial de la ciutat. Per aquest motiu se'n promourà la promoció i dinamització, així com les millores necessàries per augmentar la seva competitivitat. S'estudiarà la viabilitat de retornar el Mercadal a una ubicació més cèntrica, ja que entenem que aquest retorn podria ser un element dinamitzador del comerç i del propi Mercadal.

4.6. Compromís amb la convivència i la diversitat:

La tolerància zero juntament amb campanyes de conscienciació i/o règims sancionadors alternatius són les vies per assegurar la convivència dins i fora dels nostres habitatges. Fer de l'espai públic un lloc de tots vol dir respectar tant l'espai físic com aquells que el compartim. Amb l'objectiu de millorar la convivència als barris, així com la percepció de seguretat, es faran plans especials per cada barri on sigui necessari, actuant conjuntament amb el teixit associatiu i veïnal de cada entorn.

4.7. Compromís amb la cultura:

Rubí continuarà tenint en la cultura un dels seus valors més importants, des de totes les seves vessants: des de la cultura popular i tradicional als grups de música locals, des de la temporada estable de La Sala fins a la cultura més alternativa i de petit format.

Mitjançant un conveni amb els actuals propietaris del casino rehabilitarem l'edifici i el convertirem en un punt de trobada i espai d'activitats de tota la ciutadania,  donant-li un ús públic estable i regular, especialment destinat a les arts escèniques, i que estarà obert a les entitats de la ciutat per tal que en puguin fer ús.

El centre de Dansa Tradicional Catalana, l'Espona, serà, una vegada finalitzades les obres de rehabilitació, un centre d'àmbit i referència nacional, així com el centre d'assaig de l'Esbart Dansaire de Rubí.

La sala polivalent de l'equipament del Pinar serà el punt de trobada de músics locals.

El Celler finalitzarà les seves obres de rehabilitació, i la ciutat podrà comptar amb un espai polivalent amb possibilitats per a realitzar-hi actes, exposicions, conferències, concerts,....

Es continuarà potenciant, a més, la presència del català en les programacions culturals de la ciutat.

4.8. Compromís amb la Natura:

Gaudir per conèixer o conèixer per gaudir la nostra natura i els nostres boscos serà una màxima a seguir a Rubí, posant-los al mateix nivell de protecció o preocupació que d'altres àmbits de la vida quotidiana. Assegurar la viabilitat i qualitat de torrenteres, boscos, camins, prats, cultius i la seva fauna és un compromís i una responsabilitat cap a generacions futures. Can Ramoneda i Ca n'Oriol han de ser els dos pulmons verds del nucli urbà i els corredors ecològics una garantia de manteniment dels espais verds del Vallès.

Tanmateix, es vetllarà pel control dels abocadors i extractives ubicats al terme municipal.

4.9. Compromís amb la joventut

Les polítiques de Joventut són d'abast transversal i integral. Per això es crearà el Consell de la Joventut, per donar veu als joves, i es finalitzaran els treballs del Pla local de Joventut, eina que haurà de servir per orientar les polítiques transversals juvenils dels propers anys.

4.10. Compromís amb la identitat

La identitat de la ciutat ha estat i ha de continuar sent un element d'especial interès per l'equip de govern. Conèixer la ciutat, les seves tradicions, el seu patrimoni, els seus espais naturals i d'interès especial, la seva memòria històrica, farà que ens l'estimem més. I tot allò que ens estimem, ho respectem.

 
21 comentaris
 

Comentaris

16-11-2011
01:37
 
Una mica de porfavor

Senyor IBUR, l'Arés Tubau no estava en l'atur, sinó que ha estat escollida democràticament amb els vots de molts ciutadans que hem votat ERC perquè volíem que gobernés la ciutat. Informi's abans d'especular.

 
09-11-2011
13:13
 
IBUR

Me parece vergonzoso, no sólo el pacto PSOE.C - ERC en si, sino el aderezo que acompaña:
1º Continuación del salario de Arés Tubau (quizás no tenia otro trabajo y tenia que quedarse en el paro).
2º Adjudicación por amiguismo y a dedo del arquitecto Josep Milá, también de ERC, como cargo de confianza del área de urbanismo ( con un salario superior a 60.000€ brutos anuales, con la actual crisis)
3º Olvido de las intenciones tantas veces comentadas, de no pactar por el momento con ERC.
Estais minando el sistema socialista local, ¿no os dais cuenta que han disminuido los votos?.
¿No seria oportuno eliminar de la ejecutiva del PSOE.C al transfuga y vividor de la política Lorenzo Blanco ?.

 
02-11-2011
13:46
 
Que no nos enganyen!!! que nos digan la verdad !!!!

A quien quiren engañar. El PSC y ERC se parecen tanto como un bacalao y una pelota de tenis. No tienen nada en comun solo el afan de governar y cobrar a fin de mes lo que nadie les daria en una empresa. De momento el pacto nos cuesta el 12% de subida de impuestos con 8000 parados en la ciudad. Yo prefiero que mande en Rubí el PP de una vez. Como mínimo sabes de que van y no hacen comedia ni demagogia ni nos enganyan.

 
02-11-2011
11:48
 
Jesús Urrutia

Coses que el bipartit hauria de fer ja pel bé de la ciutat: Tancar la Botiga de Rubí on no hi entra mai ningú. Tancar una ràdio que diuen que costa més de 600.000 € i de la que ningú en parla, Posar sobre la taula la despesa que suposa Rubifolk, i tancar definitivament l'Espona l'espera de temps millors. Racionalitzar algunes festes majors de barri i que les seves subvencions deixin de ser recompensa electoral. Explicar d'una vegada que ens costa el Dia de Andalucia i quin sentit té avui mantenir-la a Rubí. Que la gestió administrativa consistorail sigui una eina de progrés i no un obstacle dirigit per necis.

 
02-11-2011
04:37
 
Agustí Martínez Botija

En referencia a l'illa i el pas del bus, encara el volen fer pasar pel carrer Sant Isidre. Parlen de que a Rubí no hi ha incivisme i després parlen de tolerancia zero als barris. El mercadal ja van dir de posar-ho mes centric a la Rambla, sense consultar amb els veïns, a on el volen posar centric, tenint en compte que han d'entrar els vehicles del comenciants, carregar i descarregar, sense comptar amb la bruticia de papers i bosses per terra. Si no es pot millorar l'actual ubicació millor no canviar.

 
02-11-2011
04:26
 
Agustí Martínez Botija

Realment aaixó es un pacte de govern amb 10, mes carrecs de confiança, mes sous de tinents d'alcalde. Respecte al medi ambient ni una paraula del fracas del canvi de model de recollida, ara mes car, de l'Espona encara no hi han responsabilitats, i dels abocadors una miserable linia. Tanmateix, es vetllarà pel control dels abocadors i extractives ubicats al terme municipal.

 
01-11-2011
15:20
 
antonio

Estelrich, tienes toda la razon, yo desde pla i palleja lo veo todos los dias, y encima utilizan la plaza de aparcamiento de la furgoneta o motos, teniendo su reservado de vehiculos toda una calle.y si algun ciudadano por descuido aparca, no tardan ni dos minutos en llamar a la poli

 
01-11-2011
08:24
 
Mireia

Tirar el casino a terra per fer-hi botigues (no crec tenir Zara i companyia a Rubí ens millori molt més la vida) és una bogeria!! la gestió actual del casino és pèssima, cert, però la solució no és carregar-se'l, només faltaria!! cal acabar amb el conveni actual, arreglar els problemes de seguretat (que hi són per quan interessa) i obrir-lo a la ciutadania.

 
01-11-2011
02:07
 
ops!!

m'acabo d'enterar que porto roba de mentida. Deu ser cutre-roba... com que compro a les cutre-botigues

 
31-10-2011
22:37
 
soc jo

Se suposa que fer cumplir la llei (soroll a les terrasses i que els abocadors també la cumpleixin) no cal que ho diguin els partits de govern al signar un pacte. Entenc que han escrit els temes que han hagut de negociar, i les lleis no les negocies ells.
Jo a vegades compro a Zara, però no tot ha de ser Zaras (Bershkas i tal són dels mateixos). Està bé que hi hagi comerç local propi

 
 
Afegir comentari
 • Nom
   
 • E-mail
   
 • Comentari
   
 •  
 •  
 

Tots els comentaris seran moderats abans de publicar-se.

Rubitv.cat no es fa responsable de l’opinió expressada pels usuaris. No es permeten comentaris ofensius, il·legals o que faltin a la dignitat de les persones. Rubitv.cat es reserva el dret de suprimir els comentaris que consideri inapropiats.

Llegir avís legal

 

Notícies Relacionades

Política

31-10-2018

 

L'ANC impulsarà finalment les primàries a Rubí de cara a les eleccions municipals

L'Assemblea de l'ANC de Rubí del passat dijous, 25 d'octubre, va decidir per 20 vots a fa(…)

Política

19-10-2018

 

Els partits independentistes es posicionen sobre les primàries republicanes

L'Assemblea Nacional Catalana de Rubí ha celebrat un acte informatiu i de debat sobre el (…)

Política

15-10-2018

 

El PSC convoca la ciutadania a debatre el seu programa electoral

El PSC ha organitzat per aquest dimecres, 17 d'octubre, una trobada oberta a la ciutadania(…)

Opinió

10-10-2018

 

Casar-se a Rubí

Sens dubte, una de les coses més maques que em permet fer el càrrec de regidora és ofic(…)
 
 

Subscriu-te al nostre butlletí

 • e-mail
 
 
Bars i Restaurants
Taxis i telèfons d'interès
Rep les notícies de Rubitv.cat per WhatsApp!